PRAVILNIK

PRAVILNIK O PRIVREMENOM ČUVANJU PSA U HOTELU ZA PSE

1. Opće odredbe
U ovom Pravilniku definiraju se odnosi između vlasnice odnosno vlasnika psa (u daljem tekstu Vlasnik) i obrta ALFA DOG, OBRT ZA USLUGE O KUĆNIM LJUBIMCIMA, VL. ROBERT KRANJČEC, Matični broj obrta 97704172 (u daljem tekstu Hotel).
Vlasnik psa prihvaća osnovne uvjete za boravak psa u Hotelu. Osnovni uvjeti su sljedeći:
– Važeća veterinarska knjižica
– Redovito cijepljenje psa protiv zaraznih bolesti i bjesnoće
– Stabilno zdravstveno stanje psa
– Zaštita psa od unutarnjih i vanjskih parazita
– Socijaliziranost psa

2. Prijem psa u hotel
Pri prvom dolasku u Hotel, Vlasnik psa prihvača i razumije Pravilnik o privremenom čuvanju psa u Hotelu za pse pružatelja usluge.
Prilikom dovođenja psa u Hotel, Vlasnik psa mora popuniti sljedeće dokumente:
1. Upisni list za psa
2. Izjavu o zdravstvenom stanju psa
3. Obrazac za evidenciju lijekova
Za boravak psa u Hotelu obvezatno je potpisvanje gore navedenih obrazaca. Vlasnik može, ali i ne mora dati suglasnost za fotografiranje i video snimanje psa za vrijeme boravka u Hotelu.
Vlasnik može opunomoćiti bilo koju osobu za preuzimanje psa iz Hotela. Punomoć se izdaje danom dolaska ispunjavanjem Punomoći za preuzimanje psa iz hotela za pse.
Po primitku psa i pratećih dokumenata od strane Vlasnika, djelatnik Hotela izdaje Potvrdu o prijemu psa u Hotel za pse. Predajom psa u Hotel, Vlasnik psa prihvaća Pravilnik o privremenom čuvanju psa u hotelu za pse pružatelja usluge.

3. Boravak psa u hotelu za pse
Djelatnici i suradnici Hotela za pse obvezni su čuvati i ophoditi se prema psima na način da su zaštićeni njihovi životi, zdravlje i dobrobit u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i deklaracijama o pravima i dobrobiti životinja s posebnom pažnjom na ugodnost boravka u Hotelu. Djelatnici i suradnici Hotela za pse moraju poštivati zahtjeve Vlasnika pasa vezanih uz potrebe psa.

Za svakog psa koji je pod terapijom potrebno je voditi evidenciju o davanju lijekova ili drugih preparata prema Obrascu za evidenciju lijekova koju je popunio Vlasnik psa. Ako Vlasnik psa nije popunio evidenciju i nije obavijestio djelatnike, Hotel ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice.
Hotel se obvezuje na čuvanje pasa na prostorima i u prostorijama gdje pas neće doći u kontakt s drugim životinjama koje nisu gosti hotela.
Hotel se obvezuje na čuvanje psa unutar ograđenog prostora kako bi se onemogućilo nekontrolirano kretanje pasa.
Djelatnici Hotela obvezuju se izvoditi pse najmanje tri puta dnevno i šetati ih ovisno o vremenskim uvjetima.
Za vrijeme boravka u Hotelu pas će biti hranjen s hranom koju dostavi vlasnik psa ili s hranom koju osigura Hotel prema prethodnom dogovoru s vlasnikom psa. Svakom psu osigurat će se dovoljna količina vode.

4. Odlazak psa iz Hotela
Pri preuzimanju psa iz Hotela, djelatnici mogu psa predati isključivo vlasniku ili opunomoćenoj osobi. Opunomoćenom osobom smatra se osoba koju je vlasnik opunomoćio pisanom punomoći u Hotelu. Osoblje Hotela zadržava pravo uskraćivanje predaje pasa osobama koje nemaju pisanu punomoć.
Opunomoćena osoba koja će preuzeti psa mora imati identifikacijski dokument s fotografijom. Dokument mora biti važeći na dan preuzimanja psa iz Hotela. Hotel ne snosi nikakvu odgovornost nakon preuzimanja psa iz Hotela.
Prije odlaska psa iz Hotela vlasnik psa i djelatnik Hotela izvršit će pregled psa, a ovlaštena osoba Vlasniku psa će izdati Potvrdu o preuzimanju psa iz hotela za pse.

5. Ponovni dolazak pasa u Hotel
Pri ponovnom dolasku psa u Hotel primjenjuje se ovaj Pravilnik.
Vlasnik je dužan ispuniti sljedeće obrasce:
– Izjavu o zdravstvenom stanju psa
– Obrazac za evidenciju lijekova
Nakon ispunjavanja navedenih dokumenta djelatnik izdaje Potvrdu o prijemu psa u Hotel za pse.
Djelatnik Hotela dužan je pitati Vlasnika da li je dana suglasnost za fotografiranje i video snimanje psa.

6. Troškovi smještaja i drugi vezani troškovi
U slučaju izvanrednih odlazaka veterinaru Vlasnik psa obvezuje se na podmirenje svih veterinarskih troškova.
Naplata boravka psa u Hotelu izvršit će se prema važećem cjeniku na dan dolaska psa u Hotel.
Ako Vlasnik psa ne dođe po svog psa u dogovoreno vrijeme, a o promjeni termina ne obavijesti djelatnike Hotela, svaki idući dan naplaćuje se u dvostrukom iznosu.
Ako Vlasnik preuzima svog psa do 12:00 sati obračunat će se pola cijene jednodnevnog smještaja, a nakon 12:00 sati obračunat će se puna cijena smještaja prema važećem cjeniku na dan dolaska psa u Hotel.

7. Završne odredbe
Ako se Vlasnik psa ne odazove, odnosno ne dođe po svog psa u roku od 3 dana od dana kada je trebao preuzeti svog psa, biti će prijavljen nadležnom tijelu za napuštanje kućnog ljubimca prema članku 5. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja. Napuštanje kućnih ljubimaca kažnjava se i novčanom kaznom prema članku 67. stavka 1. točka 11. navedenog zakona.
Ako Vlasnik u roku od 15 dana od dana kada je bio dogovoren termin za preuzimanje ne dođe po svog psa, pas postaje vlasništvo Hotela i biti će udomljen kod drugih vlasnika prema Zakonu o zaštiti životinja u suradnji s nadležnim Skloništem za životinje.
Hotel za pse ne snosi nikakvu odgovornost za infektivna i parazitima oboljenja koja su nastala prije dolaska u hotel, a pas je u stadiju inkubacije.
Hotel za nije odgovoran za zdravstvena stanja koja nije moguće predvidjeti.
Vlasnik prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Pravilnika dovođenjem psa u Hotel. Smještajem psa u hotel za pse “Alfa Dog” vlasnik/ca je suglasan da je pročitao/la te da je upoznat/a sa svim odredbama Pravilnika o privremenom čuvanju psa u hotelu za pse, a koji je objavljen na službenim web stranicama hotela za pse te se primjenjuje, počev od 19.09.2016.

Velika Gorica, 19.09.2016.

Profesionalna dresura pasa

Bez obzira da li se radi o malom ili velikom psu, mladom ili u godinama, službenom ili psu čuvaru, škola za pse (dresura pasa) Alpha Dog Team stoji Vam na raspolagnju svojim iskustvom i kvalitetom dokazanom brojnim osvojenim domaćim i međunardonim nagradama i priznanjima za dresuru pasa.